Jokaisella perheellä on oikeus olla onnellinen.

woman and baby sitting on white sofa