Perhepalvelut Oivan päihdeperhekuntoutus

Perhepalvelut Oiva tarjoaa ympärivuorokautista intensiivistä laitosperhekuntoutusta päihdeperheille. Kuntoutus on tarkoitettu perheille, joissa vanhempien päihteidenkäyttö aiheuttaa haittaa lapsen ja koko perheen elämään. Kuntoutus on mahdollista aloittaa jo raskausaikana. Kuntoutuksen tavoitteena on perheen hyvinvoinnin turvaaminen, päihteettömyyteen tukeminen sekä perhetilanteen tasapainottuminen. Vanhempia autetaan ja tuetaan päihteettömään arkeen, vanhemmuuteen ja perhe-elämään.

Perhepalvelut Oivan perhekuntoutuksessa perheet asuvat omassa kuntoutusasunnossa ja vastaavat lapsiperheen arjen asioista yhdessä työntekijöiden kanssa. Kuntoutuksessa harjoitellaan suunnitelmallisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä päihteettömyyttä.

Perheessä työskentelee perhetyöntekijä-perhepsykoterapeutti työpari. Terapeuttisen työskentelyn keskiössä on perheenjäsenten väliset suhteet, vuorovaikutus sekä dynamiikka. Perheterapeuttisen työskentelyn avulla tutkitaan ja hoidetaan päihteidenkäytön vaikutuksia perhesuhteissa. Työskentelyssä myös sanoitetaan vanhemman päihteidenkäytön vaikutuksia lapsen näkökulmasta.

Vanhemmuuden tuen ja terapeuttisen työn rinnalla kulkee vanhemman päihdekuntoutustyöskentely. Tässä työskentelyssä keskeistä on riippuvuuden näkeminen sairautena. Perhekuntoutusyksikön päihdetyöntekijä vastaa vanhemman päihdekuntoutuksesta. Työskentely rakentuu monipuolisesta työskentelystä vanhemman kanssa.

Työskentelystä laaditaan sopimus ja säännöt perhekuntoutukselle, jotka määrittävät työskentelyä. Yksilötyöskentelyssä arvioidaan erilaisin menetelmin päihderiippuvuuden vaikeusastetta, asiakkaan motivaation tasoa sekä laaditaan yksilölliset tavoitteet kuntoutusjaksolle päihderiippuvuudesta toipumiseksi.

Kuntoutuksen aikana suunnitellaan ja turvataan asiakkaan päihdehoidon jatkuvuus kuntoutuksen päättymisen jälkeen. Asiakkaan kanssa yhdessä laaditaan suunnitelma siitä, miten asiakas ylläpitää toipumista kuntoutusjakson päättymisen jälkeen.

Lisätietoa palvelusta ja vapaista paikoista saat palvelujohtaja Mari Tirkkoselta 044-4863078 mari.tirkkonen(at)perhepalvelutoiva.fi ja toimitusjohtaja Janne Kankaanniemeltä 044-9010235 janne.kankaanniemi(at)perhepalvelutoiva.fi.