Haluatko toimia perhehoitajana?

Perhepalvelut Oivan toiminnan piirissä toimii perhehoitajia niin lasten/nuorten kuin ikäihmisten parissa. Perhehoitajana toimiminen on tärkeä keino tarjota lapselle, nuorelle, jopa pienelle perheelle tai ikäihmiselle mahdollisuus toisenlaiseen elämään ja arkeen. Rekrytoimme jatkuvasti uusia perhehoitajia, jotta jokaisella lapsella, nuorella ja ikäihmisellä olisi tarvittaessa mahdollisuus tulla sijoitetuksi perheeseen, joka vastaa parhaalla mahdollisella tavalla hänen tarpeisiinsa.

Oletko miettinyt, olisiko sinun ja perheesi mahdollista tarjota omassa kodissanne perhehoitoa? Autamme mielellämme sinua pohdinnassasi. Hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa olevat henkilöt voivat toimia perhehoitajina. Voit olla yksin elävä tai parisuhteessa. Sinulla voi olla omia lapsia tai ei. Sinulla voi olla alalle soveltuva koulutus tai toimit aivan muulla alalla.

Perhehoitajana toimiaksesi sinun tulee osallistua ennakkovalmennukseen. Perhepalvelut Oiva tarjoaa sinulle ilmaisen perhehoidon ennakkovalmennuksen (erilliset valmennukset sijaisvanhemmuuteen ja ikäihmisten perhehoitoon). Ennakkovalmennuksen aikana pääset tutustumaan perhehoitajana toimimiseen monipuolisesti ja saat aikaa sen pohtimiseen, sopiiko tehtävä sinulle. Osa valmennuksesta tapahtuu ryhmämuotoisilla tapaamisilla, osa perhekohtaisilla tapaamisilla omassa kodissasi. Valmennuksen aikana pohdimme yhdessä sinun (ja perheesi) kanssa sitä, minkälaiset kyvyt ja valmiudet teillä olisi tarjota perhehoitoa. Valmennuksen päätteeksi teemme yhdessä arvioinnin, jonka myötä sinut voidaan hyväksyä toimimaan perhehoitajana. Toimiessasi perhehoitajana saat tehtävästäsi palkkion ja kulukorvauksen.

Sijaisperhe /sijaisvanhempi tarkoittaa lastensuojelussa lasten ja nuorten parissa toimivaa perhehoitajaa.

Lastensuojelun perhehoitajana eli sijaisvanhempana voit tarjota perhehoitoa pitkäaikaisen sijaishuollon tarpeessa olevalle lapselle/nuorelle tai lyhytaikaisemman tuen tarpeeseen avohuollon sijoituksissa tai kriisisijoituksissa. Halutessasi voit tarjota perhehoidon keinoin tukea myös vanhemmalle ja lapselle yhdessä, jolloin puhutaan perhe perheessä -sijoituksesta.  

Perhepalvelut Oivan perhehoitajana saat tiiviin tuen sijoitetun lapsen kanssa työskentelyyn. Toimimme sinun ja perheesi rinnalla varmistaen sen, että sijoitetun lapsen on hyvä kasvaa osana perhettänne, että sinä ja perheesi myös voitte hyvin ja että kaikki osapuolet saavat tarvitsemansa tuen. Tapaamme teitä säännöllisesti, olemme tavoitettavissasi ja työskentelemme sellaisten asioiden parissa, jotka tilanteessanne ovat merkityksellisiä. Joskus se on keskustelua sijoitetun lapsen kanssa, joskus kyse on työnohjauksellisesta tuesta perhehoitajalle, toisinaan tukea saattaa tarvita perhehoitajan oma lapsi. Työskentelemme myös sijoitetun lapsen vanhempien kanssa. Huolehdimme yhteistyöstä lapsen sijoittaneen hyvinvointialueen kanssa ja tuemme muussa verkostotyössä.

Osa saamastasi tuesta on muodoltaan yhteisöllistä. Perhepalvelut Oivan perhehoitajille tarjoutuu mahdollisuus verkostoitua keskenään ja saada toisiltaan vertaisuuteen perustuvaa tukea. Säännöllisesti järjestämme virkistys- ja koulutuspäiviä, joiden anti on suunnattu sekä lapsille että aikuisille.

Ikäihmisten perhehoitajana voit tarjota hoivaa ja tukea ikääntymisen mukanaan tuomien muutosten keskelle

Ikäihmisten perhehoitajana voit tarjota kodin ja hoivan tilanteessa, jossa ikäihmisen itsenäinen asuminen ei enää ole riittävän turvallista ja toisaalta ympärivuorokautiselle palveluasumiselle ei ole tarvetta. Ikäihmisten perhehoitajana voit toimia pitkäaikaisen perhehoidon tarpeessa olevalle ikäihmiselle tai toimia osavuorokautisena tai tilapäisenä tukena.

Perhepalvelut Oivan kautta saat tiiviin tuen koko perhehoidon ajan, kuljemme rinnallasi. Mietimme yhdessä joustavasti ja yksilöllisesti millaista tukea ja apua juuri teidän perhekotinne ja sen asukkaat tarvitsevat. Tapaamme säännöllisesti, autamme arjen asioissa, tarjoamme mahdollisuuden omaan aikaan ja vapaisiin sekä olemme tukena myös haasteellisissa tilanteissa. Huolehdimme yhteistyöstä ikäihmisen sijoittaneen hyvinvointialueen kanssa ja tuemme muussa verkostotyössä.

Järjestämme myös säännöllisen työnohjauksen ja täydennyskoulutuksen sekä mahdollisuuden vertaistukeen sekä virkistäytymiseen.

Kysy lisää!

    Olen kiinnostunut