Haluatko toimia perhehoitajana?

Sijaisvanhempana eli perhehoitajana toimiminen voi olla antoisa tapa tarjota lapselle, nuorelle tai jopa pienelle perheelle mahdollisuus uudenlaiseen elämään ja arkeen. Sijaisperhe/sijaisvanhempi tarkoittaa siis lastensuojelussa toimivaa perhehoitajaa. Rekrytoimme jatkuvasti uusia perhehoitajia, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi tarvittaessa mahdollisuus tulla sijoitetuksi perheeseen, joka vastaa parhaalla mahdollisella tavalla hänen tarpeisiinsa.


Oletko miettinyt, olisiko sinun ja perheesi mahdollista tarjota omassa kodissanne perhehoitoa? Autamme mielellämme sinua pohdinnassasi. Hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa olevat henkilöt voivat toimia perhehoitajina. Voit olla yksin elävä tai parisuhteessa. Sinulla voi olla omia lapsia tai ei. Sinulla voi olla alalle soveltuva koulutus tai toimit aivan muulla alalla. Perhehoitaja voi käydä kodin ulkopuolella töissä tai toimia päätoimisesti perhehoitajana. Toimiessasi perhehoitajana saat tehtävästäsi palkkion ja kulukorvauksen.

Perhehoitajana toimiaksesi sinun tulee osallistua ennakkovalmennukseen. Perhepalvelut Oiva tarjoaa sinulle ilmaisen perhehoidon ennakkovalmennuksen (40 h). Ennakkovalmennuksen aikana pääset tutustumaan perhehoitajana toimimiseen monipuolisesti ja saat aikaa sen pohtimiseen, sopiiko tehtävä sinulle. Osa valmennuksesta tapahtuu ryhmämuotoisilla tapaamisilla, osa perhekohtaisilla tapaamisilla omassa kodissasi. Valmennuksen aikana pohdimme yhdessä sinun (ja perheesi) kanssa sitä, minkälaiset kyvyt ja valmiudet teillä olisi tarjota perhehoitoa. Valmennuksen päätteeksi teemme yhdessä arvioinnin, jonka myötä sinut voidaan hyväksyä toimimaan perhehoitajana.

Perhepalvelut Oivan perhehoitajana saat tiiviin tuen sijoitetun lapsen kanssa työskentelyyn. Toimimme sinun ja perheesi rinnalla varmistaen sen, että sijoitetun lapsen on hyvä kasvaa osana perhettänne, että sinä ja perheesi myös voitte hyvin ja että kaikki osapuolet saavat tarvitsemansa tuen. Tapaamme teitä säännöllisesti ja työskentelemme sellaisten asioiden parissa, jotka tilanteessanne ovat merkityksellisiä. Joskus se on keskustelua sijoitetun lapsen kanssa, joskus kyse on työnohjauksellisesta tuesta perhehoitajalle, toisinaan tukea saattaa tarvita perhehoitajan oma lapsi. Työskentelemme myös sijoitetun lapsen vanhempien kanssa. Huolehdimme yhteistyöstä lapsen sijoittaneen kunnan kanssa ja tuemme muussa verkostotyössä.

Osa saamastasi tuesta on muodoltaan yhteisöllistä. Perhepalvelut Oivan perhehoitajille tarjoutuu mahdollisuus verkostoitua keskenään ja saada toisiltaan vertaisuuteen perustuvaa tukea. Säännöllisesti järjestämme virkistys- ja koulutuspäiviä, joiden anti on suunnattu sekä lapsille että aikuisille.