Moniammatillisen työn vahvuus

Moniammatillisuus ja moniammatillinen työote ovat tunnettuja ja käytettyjä käsitteitä sote-alalla. Kuinka usein kuitenkaan pysähdymme todella miettimään, mitä käsitteisiin sisältyy arjen tekemisen tasolla ja mikä on niiden merkitys ja voima asiakastyössä?

Perhekuntoutustyössä moniammatillisuus on parhaimmillaan erilaisten osaamisten, kokemusten ja koulutuksellisten näkökulmien sujuvaa yhteensovittamista perheen auttamiseksi. Moniammatillisuus kytkeytyy silloin vahvasti dialogiin asiakkaan ja ammattilaisten välillä vuorovaikutusprosessin ja yhteisen ymmärryksen vahvistamiseksi.

Asiakasperheen näkökulmasta moniammatillisuuden keskeinen anti on mielestäni näkökulmien rikkaudessa. Samoja elämän haasteita voidaan ja tulee katsoa eri kulmista ratkaisujen edistämiseksi. Moniammatillisuus on siten myös voimauttavaa lähestymistä samaan asiaan eri suunnista.

Me Perhepalvelut Oivassa haluamme auttaa asiakasperheitä vahvalla moniammatillisella työotteella. Moniäänisyys ja erilaisten tulokulmien yhdistäminen on meille keskeinen osa työskentelyä. Samalla se tuo asiakkaat ja ammattilaiset lähemmäs toisiaan.

Johtamisen haasteena moniammatillisuus vaatii vahvaa ymmärrystä ja halua nähdä erilaiset näkökulmat. Tässä mielessä dialoginen ja valmentava johtamisen ovat hyvin tärkeitä osia perhekuntoutustyön arjen johtamiskäytänteissä.