”Siitä tulee hyvä mieli, kun tulee kokemus kuulluksi tulemisesta”

Meillä kaikilla on tarve tulla kuulluksi. Tulla kuulluksi, tulla nähdyksi, olla jotakin toiselle. Elämä on täynnä ihmissuhteita. Elämme suhteissa ja se, että tulemme kuulluksi ja nähdyksi, vaikuttaa siihen miten koemme itsemme, ja myös miten koemme toisemme. Kuulluksi tulemisesta puhutaan paljon lastensuojelussa. Siitä puhutaan ja kirjoitetaan. Mekin halusimme siitä jotakin kirjoittaa.

Mitä on kuulluksi tuleminen? Mistä tulee kokemus, että olen tullut kuulluksi? Meillä kaikilla on varmasti kokemuksia siitä, että on tullut kuulluksi ja siitä kun ei ole tullut kuulluksi. Meillä Oivassa käytetään työskentelymenetelmänä reflektiokeskustelua, missä asiakas on itse paikalla kuulemassa mitä perhetyöntekijä ja perheterapeutti keskustelevat asiakasperheen tilanteesta. Reflektiokeskustelun tarkoitus ei ole tietää asioista perheen puolesta, vaan pohtia ääneen ajatuksia perheen tilanteesta, siksi reflektiossa on mahdollisuus myös ottaa vaikeitakin asioita puheeksi. Reflektiokeskustelu avataan lopuksi asiakkaalle itselleen ja yhdessä pohditaan mitä reflektio asiakkaassa herätti. Reflektion jälkeen perheen tavoitteita ja työskentelymenetelmiä pohditaan yhdessä. Nämä reflektiokeskustelut ovat antaneet kokemuksen kuulluksi tulemisesta.

Mikä reflektiokeskustelussa on vaikuttavaa?

Se, että keskusteluissa pohditaan ääneen työntekijöiden omia havaintoja, mitä ajatuksia perheen tarina työntekijässä herättää.

Se, että keskusteluissa muistetaan ja toistetaan mitä asiakas on puhunut, ilman omaa värikynää eli tulkintaa.

Se, että asioita reflektoidaan asiakkaan kuullen, eikä toimistossa seinien takana.

Siitä tulee kokemus, että minua on oikeasti kuunneltu ja kuultu.

Siitä tulee tunne, että menemme samoja kiskoja pitkin eteenpäin!

Siitä tulee hyvä mieli.

Kun seuraavan kerran kuuntelet asiakasta, lasta, vanhempaa, puolisoa, työkaveria tai ystävää – pysähdy ja mieti; kuuntelenko ilman tulkintoja, kuuntelenko oikeasti, haluanko kuulla? Uskomme, että jokainen meistä haluaa yhtä paljon kuulla kuin tulla kuulluksi.

Asiakasperheen äiti

Rauha, perhetyöntekijä

Tommi, perheterapeutti