Vuosi perhekuntoutusta takana – monta edessä

Perhepalvelut Oiva Oy täytti hetki sitten yhden vuoden. Myös perhekuntoutuspalvelu saavutti yhden vuoden iän samoihin aikoihin. Vuosi on ollut kiinnostava ja mennyt todella nopeasti.

Yrityksen ensimmäisen toimintavuoden aikana olemme yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja kuntien kanssa rakentaneet vaikuttavaa palvelumallia. Vahva pohja-ajatus perheterapeuttisesta lähestymistavasta, dialogisuudesta ja elämän ainutkertaisuudesta on ohjannut kaikkea toimintaamme.

Ensimmäinen toimintavuosi on vahvistanut näkemystä perhekuntoutuksen vaikuttavuudesta perheiden auttamisessa. Vahvat, syvät ja aidot kohtaamiset perheiden ja ammattilaisten välillä nostavat esiin palvelutarpeita ja kipukohtia, joiden äärelle on tärkeää yhdessä pysähtyä. Perhekuntoutuksen ammatillinen vaativuus on korkealla tasolla ja samaan aikaan muutosten havaitseminen perheiden elämässä on nopeaa ja konkreettista. Tämä palkitsee sekä asiakasta että ammattilaista.

Olen ylpeä kaikista työkavereistani Oivassa. Oman persoonan ja osaamisen käyttäminen perheiden auttamisessa on ollut leimaava piirre palvelun tuottamisessa. Uskon, että tämä palkitsee ja antaa voimia jaksaa kuunnella, olla läsnä ja välittää.

Ensimmäistä vuotta seuraa monia vuosia lisää. Oivan perhekuntoutus kehittyy ja kehittää tätä tärkeää palvelua. Tähän kehittämistyöhön haluamme tulevaisuudessa asiakasperheet ja kuntien sosiaalityöntekijät yhä tiiviimmin mukaan.

Janne Kankaanniemi