Valmennukset

Perhepalvelut Oiva tarjoaa myös erityisesti lastensuojelun perhehoitajien ennakkovalmennusta sekä tukiperhevalmennusta myös hyvinvointialueiden omien sijais- ja tukiperheiden valmentamiseen. 

Perhepalvelut Oiva toteuttaa ensisijaisesti Steady Course -valmennusta, joka on alun perin Majakan Valo -säätiön kehittämä suomalainen prosessinomainen perhehoidon ennakkovalmennus. Valmennus on pituudeltaan vähintään 40 tuntia, pitäen sisällään 31 tuntia ryhmämuotoisia tapaamisia sekä vähintään 9 tuntia perhekohtaista työskentelyä; kotikäyntejä ja arviointia. 

Ryhmätapaamisissa keskitytään perhehoidon tärkeisiin teemoihin. Valmennettavat saavat tietoa muun muassa lastensuojelusta, mentalisaatiosta, kiintymyssuhteista ja lapsen kehityksestä, sijoitetun lapsen tarpeista, tukemisesta ja kuntouttamisesta, perhehoitajan roolista, yhteistyöstä sekä perhehoidon käytännöistä. Lisäksi valmennettavat tutustuvat Circle of Security -malliin. Valmennuksen painopisteet ovat räätälöitävissä ryhmän aiempi kokemus- ja/tai koulutustausta huomioiden. 

Perhekohtaisen työskentelyn tarkoituksena on keskustella kunkin perheen yksilöllisistä kokemuksista, kyvyistä ja valmiuksista. Perhehoitajan omat arvot, asenteet, menetykset sekä kasvatuskäsitykset ovat tärkeitä teemoja arvioitaessa perheen mahdollisuutta toimia sijaisperheenä. 

Perhe saa todistuksen kurssin käymisestä sekä yhdessä kirjatun arvioinnin kyvyistään ja valmiuksistaan tarjota perhehoitoa.

Perhehoidon ennakkovalmennuksista meillä on mahdollisuus tarjota myös PRIDE-valmennusta.

Valmennamme myös tukiperheitä, ammatillisia tukiperheitä sekä perhehoidon sijaishoitajia. Perhehoidon sijaishoitajille suosittelemme myös Steady Course -ennakkovalmennusta. Tukiperheiden valmennus on pituudeltaan vähintään 10 tuntia, pitäen sisällään ryhmämuotoisia tapaamisia sekä perhekohtaista työskentelyä; kotikäynnin ja arvioinnin.