Intervalliperhe

Intervalliperhe on ammatillisen tukiperhetoiminnan ja kokoaikaisen perhehoidon väliin asettuva palvelu, jonka on alun perin kehitetty palvelun tilaajan yksilölliseen tarpeeseen. Kokemuksemme mukaan joskus tukiperheessä käyminen selkeästi tukee lasta ja hänen perhettään, mutta kerran tai kaksi kuukaudessa ei ole riittävästi. Toisaalta lapsen ja perheen tilanne ei kuitenkaan ole sen kaltainen, että avohuollon sijoitus tai sijaishuolto olisivat tarpeenmukaisia. Tällaisessa tapauksessa intervalliperhe-palvelu voi vastata tarpeeseen. Tässä palvelussa lapsi käy ammatillisessa tukiperheessä pidempiä jaksoja yhteisesti sovitun suunnitelman mukaisesti ja näillä jaksoilla tukiperhe vastaa lapsen arjesta, koulunkäynnistä ja mahdollisista harrastuksista. Jaksojen pituus ja käyntien kesto räätälöidään aina tapauskohtaisesti tuen tarpeen mukaisesti.