Oiva Jyväskylä

Perhekuntoutuksen Jyväskylän yksikkö sijaitsee osoitteessa Rasinrinne 5, 40320 Jyväskylä. Asunnot sijaitsevat luhtitalossa samassa pihapiirissä. Pihapiirin sisäpihalla on viihtyisä lasten leikkipaikka. Perheasuntoja on meillä yhteensä seitsemän, lisäksi käytössämme on toimistotila sekä tapaamispaikka keskusteluille. Lähiympäristössä on useita leikkipaikkoja sekä ulkoilumahdollisuuksia. Ruokakaupat ovat kävelymatkan päässä. Lemmikkieläimistä keskustellaan tilanne- ja tapauskohtaisesti ennen perheen tuloa perhekuntoutukseen.

Työryhmässämme työskentelee yhteensä 11 työntekijää, joista seitsemän on perhetyöntekijää, kaksi yötyöntekijää, perhepsykoterapeutti ja yksikönjohtaja. Perhetyöntekijöiden koulutustaustana on sosionomi, kuntoutuksenohjaaja, toimintaterapeutti tai sairaanhoitaja. Meillä on erityisosaamista perhe- ja pariterapeuttiseen työskentelyyn, mielenterveys- ja päihdetyöhön, neuropsykiatrisiin haasteisiin, lasten tunnetaitoihin, traumoihin sekä monikulttuuriseen työhön.

Työskentelemme perheiden kanssa intensiivisesti, keskimäärin 3-4 kertaa päivässä sekä yöaikaisin käynnein. Viikonloppuisin työskentelyt voivat olla harvemmin. Vertaistuellista ryhmätoimintaa on viikonloppuisin. Omat perheasunnot mahdollistavat perheen arjen ja dynamiikan säilymisen mahdollisimman samankaltaisena kuin kotioloissa, jolloin pääsemme yhdessä perheen kanssa työstämään juuri heidän perheensä asioita.

Perhepsykoterapeutti työskentelee yksikössä kokoaikaisesti toimien perhetyöntekijöiden työparina. Jokaiselle perheelle nimetään oma perhetyöntekijä, joka suunnittelee perheen kuntoutusprosessia yhdessä perheen ja palvelun tilaajan kanssa.

Tarjoamme myös päihdeperhekuntoutusta sekä kotiin tehtävää perhekuntoutusta.

Kotiin tehtävä perhekuntoutus

Perhepalvelut Oivan kotiin tehtävä perhekuntoutus on tavoitteellista, pitkäkestoista kuntouttavaa työskentelyä koko perheen kanssa. Työskentelyn tiiviydestä sovitaan aina perheen ja palvelun tilaajan kanssa. Kotona työskentelyn etuna on, että muutokset syntyvät perheen omassa elinympäristössä ja toimijuus säilyy perheellä. Perheen arki ja elämä syntyy näin luontevaksi osaksi työskentelyä.

Perhepalvelut Oivan kotiin tehtävä perhekuntoutus perustuu vahvaan dialogiseen, neuropsykiatriseen ja perheterapeuttiseen osaamiseen. Kotiin tehtävässä perhekuntoutuksessa työntekijän ja perheenjäsenten välinen yhteistyösuhde on edellytys muutoksien syntymiselle. Työskentelyä on jokaisen perheenjäsenen sekä koko perheen kanssa. Työskentelyä on myös perheen luontaisten verkostojen kanssa. Kotiin tehtävän perhekuntoutuksen työntekijä toimii myös aktiivisessa yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa. Työskentelyssä vahvistetaan jo olemassa olevia voimavaroja sekä etsitään yhdessä uusia toimintatapoja vaikeisiin tilanteisiin. Arjen ja kasvatuksen lisäksi kotiin tehtävässä perhekuntoutuksessa autetaan perhettä perheenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa.

Kotiin tehtävää perhekuntoutusta voidaan toteuttaa myös ennen perheen siirtymistä laitosmuotoiseen perhekuntoutukseen etukäteistyöskentelynä sekä kuntoutuksen jälkeiseen siirtymävaiheeseen perheen kotiutuessa jälkityöskentelynä.

Perhepalvelut Oivan kotiin tehtävän perhekuntoutuksen työntekijällä on mahdollisuus perhepsykoterapeutin viikoittaiseen konsultaatioon.

Omavalvontasuunnitelma

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut palveluistamme tai haluatko kysyä lisää? Haluatko mukaan toimintaamme?

YhteystiedotPerhehoitajaksi?Tukiperheeksi?Meille töihin?

Perhepalvelut Oiva – Vaikuttavia palveluita valtakunnallisesti

Oiva Jyväskylä

Rasinrinne 5 A 1
40320 Jyväskylä
p. 044 491 0037 (24 h)

Instagram

Oiva Lempäälä

Tampereentie 414 G 54
33880 Lempäälä
p. 040 678 4184 (24 h)

Instagram

Oiva Vantaa

Lautamiehentie 15-17 B 57
01510 Vantaa
p. 040 193 3179 (24 h)

Instagram

Oiva Espoo

Tähtimötie 2 C 32
02620 Espoo
p. 040 540 0032 (24 h)

Instagram

Oiva Perhehoito ja Oiva Tukiperhetoiminta

Elisa Muurinen
Perhehoito
p. 040 844 5770

Satu Hakanen
Tukiperhetoiminta
p. 040 704 2882

Instagram

Ikäihmisten perhehoito

Elisa Muurinen
p. 040 844 5770

Instagram

Paikkakyselyt

Mari Tirkkonen
p. 044 486 3078
mari.tirkkonen(at)perhepalvelutoiva.fi

Janne Kankaanniemi
p. 044 901 0235
janne.kankaanniemi(at)perhepalvelutoiva.fi

Facebook

Perhepalvelut Oiva Facebookissa

Facebook