Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito tarjoaa vaihtoehdon tilanteessa, jossa itsenäinen asuminen ei enää ole riittävän turvallista ja toisaalta ympärivuorokautiselle palveluasumiselle ei ole tarvetta. Perhepalvelut Oivan ikäihmisten perhehoidon kokonaispalvelu pitää sisällään perhehoitajien rekrytoinnin, ennakkovalmennuksen, asiakasohjauksen prosessin sekä perhehoidon aikaisen tuen. Palveluntilaaja voi halutessaan hankkia koko perhehoidon palvelun tai osia siitä.

Ikäihmisten perhehoito Oivassa tarjoaa ikäihmiselle mahdollisuuden turvalliseen, yksilölliseen ja kiireettömään tukeen ja asumiseen, jossa ei tarvitse olla yksin. Perhehoidossa asuessaan ikäihminen saa tarvitsemansa avun ja tuen arjen asioihin perhehoitajalta, jonka kanssa hän asuu samassa taloudessa. Kiertävä perhehoitaja voi auttaa ikäihmistä myös tämän omassa kodissa tai hän voi sijaistaa omaishoitajaa tai pitkäaikaista perhehoitajaa vapaan aikana.

Perhehoito voi olla osavuorokautista, tilapäistä/lyhytaikaista tai pitkäaikaista, ottaen ikäihmisen tilanteen kokonaisvaltaisesti huomioon. Perhehoitoa voidaan käyttää myös akuuteissa tilanteissa.

Ikäihmisen omaiset ja läheiset ovat myös tärkeässä roolissa perhehoidossa. Turvallinen ja arvokas perhehoito ikäihmiselle tarkoittaa rauhaa myös omaisille. Perhehoitajamme ja työntekijämme tekevät yhteistyötä omaisten kanssa jokaisen ikäihmisen ja läheisverkoston yksilölliset tarpeet ja tilanteen huomioiden.

Kumppani hyvinvointialueelle

Perhepalvelut Oivan ikäihmisten perhehoito on uusi vaihtoehto vahvistamaan ja lisäämään hyvinvointialueen omaa ikäihmisten perhehoitoa kasvavan palvelutarpeen edessä. Palvelumme tarjoaa hyvinvointialueelle osaavan ja luotettavan kumppanin, jonne hyvinvointialue voi ohjata palvelun tarpeessa olevia asiakkaitaan.

Perhehoidon palvelut ovat vuorokausihintaisia sisältäen perhehoitajan rekrytoinnin ja prosessinomaisen ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennuksen sekä perhehoidon aikaisen tuen, hoitopalkkion ja kulukorvauksen.

Tuemme perhehoitajaa järjestäen hänelle oman perhehoidon tukityöntekijän, säännöllisiä tukitapaamisia, puhelintukea, työnohjausta/vertaisryhmätoimintaa, arjen apua, tuen verkosto- ja viranomaisasioiden hoitoa varten, sijaishoitajan perhehoidon vapaan ajaksi, täydennyskoulusta sekä virkistystä. Lisäksi olemme hyvinvointialueen tukena ja kumppanina asiakkaan tarpeen mukaisesti ja hänen parhaakseen. Painotamme yhteistyösuhteessa kumppanuutta ja pitkäaikaista, luotettavaa toimintaa ikäihmisten, heidän omaistensa sekä perhehoitajien parhaaksi.

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut palveluistamme tai haluatko kysyä lisää? Haluatko mukaan toimintaamme?

YhteystiedotPerhehoitajaksi?Tukiperheeksi?Meille töihin?

Perhepalvelut Oiva – Vaikuttavia palveluita valtakunnallisesti

Oiva Jyväskylä

Rasinrinne 5 A 1
40320 Jyväskylä
p. 044 491 0037 (24 h)

Instagram

Oiva Lempäälä

Tampereentie 414 G 54
33880 Lempäälä
p. 040 678 4184 (24 h)

Instagram

Oiva Vantaa

Lautamiehentie 15-17 B 57
01510 Vantaa
p. 040 193 3179 (24 h)

Instagram

Oiva Espoo

Tähtimötie 2 A 6
02620 Espoo
p. 040 540 0032 (24 h)

Instagram

Oiva Perhehoito ja Oiva Tukiperhetoiminta

Elisa Muurinen
Perhehoito
p. 040 844 5770

Satu Hakanen
Tukiperhetoiminta
p. 040 704 2882

Instagram

Ikäihmisten perhehoito

Elisa Muurinen
p. 040 844 5770

Instagram

Paikkakyselyt

Mari Tirkkonen
p. 044 486 3078
mari.tirkkonen(at)perhepalvelutoiva.fi

Janne Kankaanniemi
p. 044 901 0235
janne.kankaanniemi(at)perhepalvelutoiva.fi

Facebook

Perhepalvelut Oiva Facebookissa

Facebook