Kriisiperhehoito

Kriisiperhehoitoa tarjoamme akuuteissa tilanteissa niin lastensuojelun kuin ikäihmisten palveluissa. Perhepalvelut Oivan työntekijät tukevat perhehoitajia työskentelyssään ja sovitusti osallistuvat myös lapsen/ikäihmisen tilanteen arviointiin.

Lastensuojelussa vastaanottoperheemme tarjoavat kriisiperhehoitoa kiireellisesti sijoitettaville lapsille ja nuorille. Sijoitus voi tapahtua myös kiireellisenä avohuollon tukitoimena. Vastaanottoperhe tarjoaa lapselle turvalliset olosuhteet ja tukee lasta käsittelemään yllättävän tilanteen herättämiä tunteita. Vastaanottoperheemme ovat jatkuvasti tavoitettavissamme ja varautuneet sijoituksiin vuorokauden sisällä. Osan perheistä on mahdollista myös päivystää hyvinvointialueen kanssa sovitun aikataulun mukaisesti täydentäen näin hyvinvointialueen omaa vastaanottoperhetoimintaa.

Vastaanottoperheemme saavat Perhepalvelut Oivan perhehoidon tuen, joka muodostuu yhteisöllisestä sekä perhekohtaisesta tuesta (lue lisää tuestamme Lastensuojelun perhehoito -välilehdeltä). Vastaanottoperheiden tuki sisältää lisäksi intensiivistä yhteydenpitoa perheen kanssa, tarvittaessa jopa päivittäin. Tapaamme myös lasta tiiviisti ja varmistamme hänen osallisuutensa sijoituksen aikana.

Myös ikäihmisten elämässä voi tulla eteen akuutteja tilanteita, joissa perhehoito voi olla vaihtoehto. Itsenäinen asuminen voi yllättäen muuttua haastavaksi tai sairaalasta kotiutuminen itsenäiseen asumiseen ei ole mahdollista. Akuutissa tilanteessa toteutettu perhehoito mahdollistaa myös ikäihmisen tilanteen ja tuen tarpeen arvioinnin jatkoa ajatellen. (Lue lisää Ikäihmisten perhehoito -välilehdeltä)

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut palveluistamme tai haluatko kysyä lisää? Haluatko mukaan toimintaamme?

YhteystiedotPerhehoitajaksi?Tukiperheeksi?Meille töihin?

Perhepalvelut Oiva – Vaikuttavia palveluita valtakunnallisesti

Oiva Jyväskylä

Rasinrinne 5 A 1
40320 Jyväskylä
p. 044 491 0037 (24 h)

Instagram

Oiva Lempäälä

Tampereentie 414 G 54
33880 Lempäälä
p. 040 678 4184 (24 h)

Instagram

Oiva Vantaa

Lautamiehentie 15-17 B 57
01510 Vantaa
p. 040 193 3179 (24 h)

Instagram

Oiva Espoo

Tähtimötie 2 A 6
02620 Espoo
p. 040 540 0032 (24 h)

Instagram

Oiva Perhehoito ja Oiva Tukiperhetoiminta

Elisa Muurinen
Perhehoito
p. 040 844 5770

Satu Hakanen
Tukiperhetoiminta
p. 040 704 2882

Instagram

Ikäihmisten perhehoito

Elisa Muurinen
p. 040 844 5770

Instagram

Paikkakyselyt

Mari Tirkkonen
p. 044 486 3078
mari.tirkkonen(at)perhepalvelutoiva.fi

Janne Kankaanniemi
p. 044 901 0235
janne.kankaanniemi(at)perhepalvelutoiva.fi

Facebook

Perhepalvelut Oiva Facebookissa

Facebook