Perhekuntoutus

Perheterapeuttinen perhekuntoutus. Perhekuntoutus Oivan ympärivuorokautisessa, laitosmuotoisessa perhekuntoutuksessa työskentely perustuu vahvaan perheterapeuttiseen ja dialogiseen osaamiseen. Läheinen, avoin ja ammatillinen yhteistyösuhde luo pohjan kuntoutuksessa tapahtuville muutoksille. Löydämme yhdessä perheiden kanssa ratkaisuja niin arjen asioihin kuin perheen vuorovaikutuksen ja dynamiikan kysymyksiin.

Perheessä työskentelee perhetyöntekijä-perhepsykoterapeutti työpari. Perhepsykoterapeutti työskentelee yksikössä kokoaikaisena työntekijänä. Terapeuttisen työskentelyn keskiössä on perheenjäsenten välinen vuorovaikutus, perheenjäsenten väliset suhteet sekä perheen tapa toimia yhdessä. Perheterapeuttisen työskentelyn tarkoitus on oppia ymmärtämään toisia perheenjäseniä ja heidän näkökulmiaan niin, että perhe saa omat voimavaransa käyttöön. Työskentelymme on aina lapsen turvallisuutta vahvistavaa, muutokseen tähtäävää, arvioivaa ja kuntouttavaa. Työskentelyn päämääränä on aina hyvinvoiva lapsi ja perhe.

Yksiköissämme on vahvaa osaamista ja kokemusta. Perhepalvelut Oiva Oy on kehitys- ja koulutusmyönteinen työnantaja ja näin ollen meillä on useita työntekijöitä erilaisissa täydennyskoulutuksissa.

Yhteistoiminnallinen auttaminen perhekuntoutuksessa

Perhekuntoutuksessa on käytössä ”Walking and Talking” -malli (perustuu William Madsen ja Kevin Gillespie 2014 kehittämään malliin yhteistoiminnallisesta auttamisesta). Walking and Talking -mallin periaatteita ovat: uteliaisuuden ylläpitäminen, perheiden viisauden kunnioittaminen, perheiden mahdollisuuksiin ja voimavaroihin uskominen, kumppanuus perheiden kanssa, palveluiden sovittaminen perheiden tarpeisiin sekä sitoutuminen perhettä voimaannuttaviin työskentelytapoihin.

TALKING perhekuntoutuksessa käsittää terapeuttisen työskentelyn – sekä vanhemman että lapsen kanssa. Työskentelyssä keskitytään identiteettiin, toimijuuteen, vuorovaikutussuhteisiin ja tunnesuhteisiin. WALKING perhekuntoutuksessa on arkielämän ongelmia ratkovaa, konkreettista tukea antavaa, rinnalla kulkevaa työskentelyä. Työskentely on aina tavoitteellista ja muutokseen tähtäävää. Toisin sanoen WALKING on perhetyötä kaikissa sen muodoissa; tehdään sitä mitä juuri sillä hetkellä täytyy tehdä yhdessä perheen kanssa.

Walking ja Talking täydentävät toisiaan, ja perheiden arkea konkreettisesti kuormittavien ongelmien käsittely vahvistaa asiakkaiden sitoutumista myös muuhun työskentelyyn. Vastaavasti konkreettisen tuen tarpeen sivuuttaminen voi muodostua esteeksi muiden asioiden käsittelylle ja työskentelyyn sitoutumiselle.

Arki perhekuntoutuksessa

Perhekuntoutuksessa Oivassa jokaisella perheellä on käytössään oma kalustettu asunto. Oma asunto tarjoaa mahdollisuuden perheelle elää lapsiperheen arkea kuntoutuksessa ja saada siihen tarvitsemaansa ammattilaisten apua. Perheasunto on täysin kalustettu ja asunnosta löytyy keittiötarvikkeet, lakanat ja pyyhkeet. Perhe voi tuoda asunnolle omia henkilökohtaisia tavaroitaan. Lemmikkieläimistä keskustellaan tapaus- ja tilannekohtaisesti aina yhdessä ennen kuntoutuksen alkamista.

Perhekuntoutuksessa arki suunnitellaan yhdessä perheen kanssa viikko-ohjelmaa apuna käyttäen. Viikko-ohjelmaan sovitellaan perhekuntoutuksessa käytettävät työskentelyt, jotka sovitaan perheen kanssa viikoittaisissa tavoitekeskusteluissa. Viikko-ohjelman tarkoituksena on auttaa perhettä ennakoimaan arkea, sekä sovittaa perheen arkea ja perhekuntoutuksen työskentelyjä yhteen. Jokaisella perheellä on oma perhetyöntekijä, joka suunnittelee yhdessä perheen ja palvelun tilaajan kanssa kuntoutusprosessia. Perhekuntoutuksessa on perheille sekä yksilöllistä työskentelyä että vertaistuellista työskentelyä.

Pystymme vastaamaan haastaviin perhetilanteisiin ja elämänkriiseihin vahvalla kokemuksella ja ammattitaidolla. Dialogisuus on toimintamme ytimenä, kohtaamme jokaisen perheen yksilöllisesti uskoen perheen voimavaroihin ja muutokseen.

Toimipisteet

Jyväskylä

Jyväskylän perhekuntoutusyksikkö sijaitsee osoitteessa Rasinrinne 5, 40320 Jyväskylä. Yksikön lähellä on sekä ulkoilumaastot että ruokakaupat. Asunnot sijaitsevat luhtitalossa samassa pihapiirissä. Perheasuntoja on meillä yhteensä seitsemän, lisäksi käytössämme on toimistotila sekä tapaamispaikka keskusteluille.

Lempäälä

Lempäälään perhekuntoutusyksikkö sijaitsee Sääksjärvellä hyvien kulkuyhteyksien varrella, Tampereen kupeessa osoitteessa Tampereentie 414, 33880 Lempäälä. Lempäälässä on neljä perhepaikkaa ja viides avataan keväällä 2024. Käytössämme on toimistotila ja tapaamistila. Kuntoutusasuntomme ja toimitilamme on integroitu kerrostaloon.

Vantaa

Vantaan perhekuntoutusyksikkö sijaitsee Vantaan Pakkalassa hyvien palveluiden ja kulkuyhteyksien äärellä osoitteessa Lautamiehentie 15, 01510 Vantaa. Yksikössä on yhteensä viisi tilavaa perheasuntoa. Yksikön toimisto- ja tapaamistilat sijaitsevat samassa kerrostaloyhteisössä perheasuntojen kanssa.

Espoo

Espoon perhekuntoutusyksikkö sijaitsee Karakalliossa hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä Leppävaaran palveluita, osoitteessa Tähtimötie 2, 02620 Espoo. Asunnot ja toimisto sijaitsevat samassa taloyhtiössä, kerrostalon kolmessa eri rapussa. Perheasuntoja on yhteensä neljä ja lisäksi käytössämme on toimistotila.

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut palveluistamme tai haluatko kysyä lisää? Haluatko mukaan toimintaamme?

YhteystiedotPerhehoitajaksi?Tukiperheeksi?Meille töihin?

Perhepalvelut Oiva – Vaikuttavia palveluita valtakunnallisesti

Oiva Jyväskylä

Rasinrinne 5 A 1
40320 Jyväskylä
p. 044 491 0037 (24 h)

Instagram

Oiva Lempäälä

Tampereentie 414 G 54
33880 Lempäälä
p. 040 678 4184 (24 h)

Instagram

Oiva Vantaa

Lautamiehentie 15-17 B 57
01510 Vantaa
p. 040 193 3179 (24 h)

Instagram

Oiva Espoo

Tähtimötie 2 A 6
02620 Espoo
p. 040 540 0032 (24 h)

Instagram

Oiva Perhehoito ja Oiva Tukiperhetoiminta

Elisa Muurinen
Perhehoito
p. 040 844 5770

Satu Hakanen
Tukiperhetoiminta
p. 040 704 2882

Instagram

Ikäihmisten perhehoito

Elisa Muurinen
p. 040 844 5770

Instagram

Paikkakyselyt

Mari Tirkkonen
p. 044 486 3078
mari.tirkkonen(at)perhepalvelutoiva.fi

Janne Kankaanniemi
p. 044 901 0235
janne.kankaanniemi(at)perhepalvelutoiva.fi

Facebook

Perhepalvelut Oiva Facebookissa

Facebook