Kotiin tehtävä perhekuntoutus

Perhekuntoutus Oivan kotiin tehtävä perhekuntoutus tarjoaa perheelle mahdollisuuden tulla autetuksi omassa elinympäristössään, omalla maaperällään.  Useimmin ja useimmat ongelmat esiintyvät juuri perheen arjessa ja kotiympäristössä. Kotona työskentely synnyttää vahvan siteen ja läheisyyden tunteen työntekijöiden ja perheen välille, kun muodostuu ymmärrys perheen elämän voimavaroista ja haasteista. Työskentelyssä on vahva perheterapeuttinen työote.