Kriisiperhehoito

Kriisiperhehoitoa tarjoamme kiireellisesti sijoitettaville lapsille ja nuorille. Sijoitus voi tapahtua myös kiireellisenä avohuollon tukitoimena. Kriisiperhe tarjoaa lapselle turvalliset olosuhteet ja tukee lasta käsittelemään yllättävän tilanteen herättämiä tunteita. Perhepalvelut Oivan työntekijät tukevat kriisiperhettä työskentelyssään ja sovitusti osallistuvat myös lapsen tilanteen arviointiin.

Kriisiperheemme ovat jatkuvasti tavoitettavissamme ja varautuneet sijoituksiin vuorokauden sisällä. Kriisiperheemme saavat Perhepalvelut Oivan perhehoidon tuen, joka muodostuu yhteisöllisestä sekä perhekohtaisesta tuesta (lue lisää tuestamme Lastensuojelun perhehoito -välilehdeltä). Kriisiperheen tuki sisältää lisäksi intensiivistä yhteydenpitoa perheen kanssa, tarvittaessa jopa päivittäin. Tapaamme myös lasta tiiviisti ja varmistamme hänen osallisuutensa sijoituksen aikana.