Perhehoito

Perhehoidon kokonaispalvelu pitää sisällään perheiden rekrytoinnin, valmennuksen, sijoitusprosessin sekä sijoituksen aikaiset tukipalvelut. Palveluntilaaja voi halutessaan hankkia koko perhehoidon palvelun tai osia siitä. Perhehoidon kokonaispalvelu vastaa sekä sijaishuollon että avohuollon sijoitusten tarpeisiin.

Perhehoidon palvelu Oivassa tähtää tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen sijaishuollon prosessiin. Palvelu suunnitellaan asiakaslähtöisesti sisältäen palvelut lapselle, perhehoitajalle ja sovittaessa lapsen läheisverkostolle. 

Perhehoidon palvelut ovat vuorokausihintaisia sisältäen perhehoitajan rekrytoinnin ja suomalaisen prosessinomaisen Steady Course -ennakkovalmennuksen sekä perhehoidon aikaisen tuen. Perhehoidon aikainen tukemme muodostuu perhekohtaisesta ja yhteisöllisestä tuesta. 

Perhekohtainen tuki muodostuu tuesta lapselle, perhehoitajalle sekä sovitusti lapsen läheisille.  

Lapsen osallisuutta vahvistamme koko prosessin ajan tapaamalla lasta säännöllisesti ja olemme puhelimitse tavoitettavissa. Olemme mukana lapsen sijaishuollon koko prosessissa, osallistumme lasta koskeviin neuvotteluihin asiakassuunnitelman mukaisesti ja räätälöimme lapsen tukea yksilöllisten tarpeiden pohjalta yhdessä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, perhehoitajan sekä läheisverkoston kanssa.  

Perhekohtainen tuki perhehoitajalle sisältää muun muassa säännölliset tapaamiset, puhelintuen, sosiaalityöntekijän tuen verkosto- ja viranomaisasioiden hoitoa varten, sijaishoidon perhehoidon vapaan ajaksi, hoitopalkkion ja kulukorvauksen sekä työnohjauksen.  

Tuki lapsen läheisille voi pitää sisällään erilaista yhteistyötä ja osallisuuden vahvistamista sijaishuollon prosessin aikana. Työskentely voi olla tiiviimpää esimerkiksi sijoituksen alkuvaiheessa tai perheen jälleen yhdistämistä suunniteltaessa. Työskentely voi olla myös yhteydenpidon tukemista, tapaamisten tukemista/valvomista tai asiakassuunnitelmassa erikseen sovitusti vaikkapa perhetyötä tai perhekuntoutusta. 

Perhehoidon yhteisöllinen tuki sisältää täydennyskoulutusta perhehoitajille sekä ohjattua vertaistukea ja virkistäytymistä niin perhehoitajille, sijaissisaruksille, sijoitetuille lapsille, lasten läheisille. Yhteisöllisen tuen on tarkoitus vastata sijoitetun lapsen, perhehoitajan sekä lapsen läheisten tarpeisiin, joten sitä räätälöidään ja toteutetaan palautteen mukaan.