Perhekuntoutus

Perhekuntoutus Oivan ympärivuorokautisessa, laitosmuotoisessa perhekuntoutuksessa työskentely perustuu vahvaan perheterapeuttiseen ja dialogiseen osaamiseen. Läheinen, avoin ja ammatillinen yhteistyösuhde luo pohjan kuntoutuksessa tapahtuville muutoksille. Löydämme yhdessä perheiden kanssa ratkaisuja niin arjen asioihin kuin perheen vuorovaikutuksen ja dynamiikan kysymyksiin. Perheessä työskentelee perhetyöntekijä-perhepsykoterapeutti työpari. Terapeuttisen työskentelyn keskiössä on perheenjäsenten väliset suhteet, vuorovaikutus sekä dynamiikka.  Perheterapeuttisen työskentelyn avulla on tarkoitus oppia ymmärtämään toisia perheenjäseniä ja heidän näkökulmiaan niin, että perhe saa omat voimavaransa käyttöön.  Työskentelymme on aina lapsen turvallisuutta vahvistavaa, muutokseen tähtäävää, arvioivaa ja kuntouttavaa. Työskentelyn päämääränä on aina hyvinvoiva lapsi ja perhe.

Perheterapeuttisen perhekuntoutuksen vahvuus liittyy ympärivuorokautisen, vahvaan osaamiseen perustuvan palvelun vaikuttavuuteen.

Perhekuntoutus Oivassa jokaisella perheellä on käytössään oma kalustettu asunto. Oma asunto tarjoaa mahdollisuuden perheelle elää lapsiperheen arkea kuntoutuksessa ja saada siihen tarvitsemaansa ammattilaisten apua. Tilamme sijaitsevat Lempäälässä Sääksjärvellä.